top of page
21.jpg

BEHIND THE MUSIC OF PIOTR MANIA

PIOTR MANIA  -  pianista, kompozytor, aranżer. Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Laureat Fryderyka za najlepszy debiut jazzowy 2010 roku za płytę "Pearl". Współpracował między innymi z Leszkiem Możdżerem, Adamem Sztabą, Tomkiem Szymusiem, Grażyną Łobaszewską, Katarzyną Stankiewicz, Mietkiem Szcześniakiem, Sławkiem Uniatowskim, Rafałem Szatanem, Gino Emnesem, Patrycją Golą, Irkiem Wojtczakiem, Teatrem Muzycznym w Gdyni, Telewizją Polską, TVN-em, Polsatem oraz Filharmonią Opolską. Grał na scenie z takimi sławami jak Michael Bolton czy Sting. Uczestniczył w nagraniu ok 30-stu albumów, w roku chopinowskim zaaranżował na współcześnie pieśni Fryderyka Chopina i był kierownikiem muzycznym koncertu Experyment Chopin, spektaklu muzycznego Być Marilyn oraz musicalu Hair wystawianego w Zurychu, skomponował muzykę do wierszy sopockiej poetki Teresy Ferenc, uczestniczył w nagraniach muzyki Zbigniewa Preisnera do filmu Strange gardens/Effroyables Jardins. Koncertował między innymi w Niemczech, Austrii, Norwegii, Szwajcarii, Francji, Portugalii, Korei, Anglii i Belgi.

PIOTR MANIA – pianist, composer, arranger. Graduated from Musical Academy in Katowice on Jazz and Popular Music faculty. Laureate of prestigious Fryderyk prize in 2010 for the best  jazz debiut for album Pearl. Piotr played and cooperated with Leszek Możdżer, Adam Sztaba, Tomek Szymuś, Grażyna Łobaszewska, Katarzyna Stankiewicz, Mietek Szzcześniak, Sławek Uniatowski, Rafał Szatan, Gino Emnes, Patrycja Gola, Irek Wojtczak, Musical Theater in Gdynia, Polish Television TVP, TVN, Polsat and Opole Philharmonic . He played with such stars like Michael Bolton and Sting. Piotr participated in recordings of over 30 albums, in the polish year of Chopin 2010 he arranged songs of Chopin in modern style and was a musical director of the Experiment Chopin concert, he composed music to the poems of Teresa Ferenc, was a musical director of To be Marilynspectacle in Musical Theater in Gdynia and musical Hairin Zurich, participated in recordings of film music of Zbigniew Preisner toStrange gardens/Effroyables Jardins.Piotr gave concerts in Germany, Austria, Norway, Switzerland, France, Portugal, Korea, England and Belgium. 

Bio : Bio
bottom of page